Javascript

TypeScript – typ wyliczeniowy, enum

W TypeScript nie mogło zabraknąć typu znanego z większości popularnych języków programowania – typu wyliczeniowego enum. Jest to nic więcej, aniżeli zbiór nazwanych, określonych wartości liczbowych (całkowitych).

Składnia

Nowy typ wyliczeniowy możemy utworzyć w bardzo prosty sposób:


enum Status {
  Running,
  Timeout,
  Disabled
}

Domyślnie wartość początkowa jest równa liczbie 0, natomiast kolejne elementy przyjmują wartości zwiększane o 1 (Timeout reprezentowany jest przez liczbę 1, natomiast Disabled – 2), dzięki czemu taki zapis jest prawidłowy:


console.log(Status.Timeout === 1) // true

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby nadać poszczególnym elementom konkretne wartości:


enum Status {
  Running = 5,
  Timeout = 10,
  Disabled // 11
}

Podsumowanie

Celem tego krótkiego wpisu było zilustrowanie w jaki sposób tworzyć i wykorzystywać w TypeScript typy wyliczeniowe enum.